MultiMax 99 Kft


A tartalomhoz

Depónia gáz
A MultiMax 99 Kft széleskörű tapasztalatokkal és kiváló referenciákkal rendelkezik a depónia gáz ártalmatlanításában, illetve hasznosításában.


Cégünk Magyarországon
hét hulladéklerakóban végzett metángáz ártalmatlanítást, fáklya telepítéssel együtt. (Dunaújváros, Csörög, Balassagyarmat, Gödöllő, Aszód, Mátészalka, Fehérgyarmat.)

Magyarország legnagyobb hulladéklerakójában - Pusztazámoron - is mi végeztük a felszabaduló metángáz ártalmatlanítására szolgáló technológiai vezetékének kiépítését, a 2db 500 m3/ h teljesítményű fáklya telepítését, valamint a gyűjtő és szabályzó állomások építését is.

Két magyarországi hulladéklerakóban Nyíregyháza-Oros, és Debrecenben építettünk ki metángáz kinyerésére alkalmas rendszert,.
Az egyik rendszerről egy 500 kw/h teljesítményű gázmotor a másikról egy 600 kw/h teljesítményű gázmotor üzemel öt éve
problémamentesen.Tudjon meg többet a depóniagázról és az Európai Uniós irányelveknek megfelelő kezeléséről és hasznosításáról!


Depóniagáz

A biogáz egy olyan gázelegy, amely anaerob körülmények között keletkezik, a metanogén mikroorganizmusok anyagcseretermékeként.
A biogáz-előállítás szempontjából a legfontosabb három fő vegyületcsoport: a szénhidrátok, fehérjék és zsírok.
Biogáz keletkezhet kommunális hulladéklerakókon, szennyvíztelepeken, vagy egyéb termikus módszerekkel is előállítható.
Egyik legjelentősebb ezek közül a hulladéklerakókon keletkező depóniagáz, amelynek képződését nem lehet meggátolni. Ezért is fontos felhasználása, mivel hulladéklerakó minden településen megtalálható, és így megújuló energiaforrásként alkalmazható a keletkező depóniagáz.
A depóniagáz optimálisan 55-60% metánt és 40-45% szén-dioxidot tartalmaz.
A metán/széndioxid arány a hulladék összetételétől, tömörítésének fokától és a lerakóhely szigetelésétől függ.

Hússzor veszélyesebb
A metánnal a legnagyobb probléma az, hogy ugyan jóval kisebb mennyiségben van jelen a légkörben, mint a másik üvegházhatású gáz, a szén-dioxid, ám legalább húszszor hatékonyabban fejti ki káros hatását.
A metángáz egyébként a jelenlegi becslések szerint már most is legalább egyharmad arányban felelős az üvegházhatás felgyorsulásáért.
A légkörbe kerülő metán összmennyiségének mindössze egyharmada származik természetes forrásokból (mocsarakból, erdűtüzekből, szénbányákból illetve az óceánok mélyéről), kétharmada emberi eredetű.

Hulladéklerakóban keletkező metán ártalmatlanítása
Mivel a metán hússzor károsabb üvegházhatású gáz mint a szén-dioxid, ezért az emberi tevékenység során a depóniában keletkező felszabuduló metánt ártalmatlanítani kell.
Ennek két lehetősége van annak függvényében, hogy milyen gazdaságosan lehet kinyerni a hulladéklerakóban keletkezett depóniagázból.

Depóniagáz hasznosítás


Biogáz kinyerése a depóniából
A biogáz-előállítás egyik legújabb módszere, amely hazánkban is elterjedt, a települési hulladék-lerakóhelyi biogáz termelés.
Ennél a módszernél a lerakott hulladékba telepített gázkivételi kutak segítségével nyerik ki a biogázt.
A gázkutak telepítése két esetben lehetséges:
- újonnan létesített lerakók esetén, a lerakás során folyamatosan
- meglévő lerakó esetén új gázkutak létesítésével


A hulladéklerakóban szállított hulladék későbbi hasznosítása érdekében a lerakott anyagot 6-8 méter magasságú, prizma formájú, trapéz keresztmetszetű hálózatokból célszerű felépíteni.
A koronasíkon közlekedhetnek a munkagépek, melyek egyúttal a tömörítést is elvégzik.
A szabad felületeket folyamatosan takarni kell az anaerob viszonyok megteremtése és a kellemetlen szagok csökkentése végett.

A gázkinyerésre többféle megoldás használható, amelyek azonban két fő csoportra, függőleges és vízszintes elrendezésű rendszerekre oszthatók.
Megkülönböztetünk passzív rendszereket, ahol a gáz saját nyomása következtében lép be a gázgyűjtő kutakba és aktív rendszereket, ahol a gáz összegyűjtésére megszívást alkalmaznak.
A kutakat 30-80 m távolságra telepítik úgy hogy a felszínhez közeli szakaszt a levegőbeszívás és ezzel robbanásveszélyes gáz-levegő kialakulása elkerülésére körbeszigetelik.
A vízszintes elrendezésű gázelszívó berendezések kialakítása az alagcsövezésre hasonlít.

A gáz kinyerésére alkalmazott függőleges kutakat a mezők befedése után, egymástól 20-70 m-re építik, a levegőbeszívás megakadályozása miatt külön szigeteléssel. A vízszintes elrendezésű, perforált gázgyűjtő csöveket a szemétlerakással egy időben kell elvégezni.
A gáz kinyerése mezőnként történhet, a gázhozam fokozása érdekében kompresszoros elszívással.
A lerakás után mintegy fél esztendővel indul be a depóniagáz elterjedése, addig tart az anaerob baktériumoknak megfelelő környezeti feltételek kialakítása.
A prizmák nyári kiszáradása a levegő beáramlása miatt, a depóniagáz kitermelésének hosszabb szüneteltetése pedig a mező elsavanyodása miatt a gáztermelő képesség csökkenésével jár.

A szemétdepónia folyamatos mozgásban van, ezért a csőcsatlakozásokat flexibilis tömlőkkel oldják meg. A hulladéklerakó-helyeken a csővezetéket 2%-os lejtéssel kell elhelyezni, acél tartóelemekre. Az egyes gáznyerő kutakhoz vezető csövek 110 mm külső átmérőjű polietilénből készülnek. A gyűjtőakna előtt a gázt le kell hűteni 5°C-ra, ezzel elősegítik a víztelenítést.
Végül a gépházban végzik a gáz további tisztítását, és termikus hasznosítását.
A hasznosítható gázkihozatal a tapasztalatok szerint, a hulladék-összetétel függvényében évente min.1,5-2 m3/t, átlagosan 3,5-4 m3/t nagyságúra becsülhető (20-25 éves üzemeltetés feltételezésével).

A kitermelt gáz optimálisan 55-60% metánt és 40-45% szén-dioxidot tartalmaz. A metán/széndioxid arány a hulladék összetételétől, tömörítésének fokától és a lerakóhely szigetelésétől függ.
Gyakran a levegő által felhígulva 4-6% oxigént és 15-30% nitrogént is tartalmazhat az említett két komponens rovására.
Friss lerakónál a gáz 4-6% hidrogént tartalmazhat. A hulladék nedvességtartalma miatt mindig vízgőzzel telített. Ezt hasznosítás előtt kondenzálni kell és a kondenzátumot vissza kell juttatni a lerakóhelyre.
A hulladék A biogáz egy olyan gázelegy, amely anaerob körülmények között keletkezik, a metanogén mikroorganizmusok anyagcseretermékeként.
A biogáz-előállítás szempontjából a legfontosabb három fő vegyületcsoport: a szénhidrátok, fehérjék és zsírok.

A metán ártalmatlanítására két lehetőség van.
Az egyik: az összegyűjtött gáz fáklyával történő elégetése, abban az esetben ha a gáz mennyisége nem elegendő gázmotoros erőmű telepítésére.
A másik : Abban az esetben ha a gáz mennyisége elegendő a gázmotor gazdaságos üzemeltetéséhez gázmotoros erőműben, elektromos áram, és hőenergia előállítására lehet felhasználni.

Depóniagáz hasznosításának gazdaságossága
Az Európai Unió előírásai, javaslatai alapján a hulladéklerakókon keletkező depóniagázt hasznosítani kell abban az esetben, ha ez gazdaságosan megoldható. Egy beruházás gazdaságosságának megítélésére több mutató szám is létezik, melyek között a legegyszerűbb a statikus megtérülési idő. A statikus gazdaságossági számításnál a pénz értéke időben nem változik, tehát elég a beruházási költséget megállapítani és egy adott év bevételeit és üzemeltetési költségeit vizsgálni.

A depóniagáz ártalmatlanító és hasznosító beruházás esetében az alábbi főbb tételekből tevődik össze a beruházási költség:
- gázgyűjtő kút létesítése; a kút mélysége a hulladéklerakó mélységének a függvénye, a kút gyűjtő csövének anyaga perforált HDPE, a kút átmérő a kivitelezési technológia függvénye, minél nagyobb, annál jobb, a kút körül szűrőrétegnek osztályozott méretű kalciummentes kavics javasolt, minél vastagabban.
- szabályzó szakasz kutanként, a gázösszetétel, gázmennyiség méréséhez és szabályzáshoz szükséges elzárószerelvénnyel és mérőcsonkokkal,
- gázvezetékek a várt gázhozamtól függő átmérőben és a hulladéklerakó kialakítsától függő hosszban, anyaguk HDPE, vagy DIN 1.4751 rozsdamentes acél,
- kondenzakna a gázvezetékek mélypontján a gáz nedvességtartalmának leválasztásához, összegyűjtéséhez, a hulladéklerakó csurgalékvíz rendszerébe való betápláláshoz, a gázvezetékek hosszának függvényében akár több darabra is szükség lehet,
- gázkompresszor és segédberendezései, a kinyeréshez szükséges vákuum biztosításához, a gázmotor üzemeltetéséhez szükséges nyomás biztosításához,
- gázmotor a depóniagáz energiatertalmának villamos energiává és hővé alakításához,
- villamos hálózati csatlakozás a villamos energia hálózatra juttatásához,
- tervezés, engedélyeztetés.

A depóniagáz ártalmatlanító és hasznosító beruházás esetében gyakorlatilag a villamos energia értékesítéssel lehet számolni. A hő értékesíthetősége esetleges, mert jellemzően a hőfogyasztók a hulladéklerakóktól nagyobb távolságban vannak. Az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésből származó bevétel hosszútávon szintén bizonytalan, ugyanis a szén-dioxid kvóta kereskedelmet létrehozó kiotói egyezmény 2012-ig van érvényben és 2013-tól egyenlőre nem született egyezség, de valószínűleg meg fog történni.
A depóniagáz ártalmatlanító és hasznosító beruházás kiadásai karbantartási jellegűek, amelyek a gázmotor és a gázgyűjtő rendszer színvonalának fenntartásának költségét jelentik.

Szakmai tapasztalatok alapján 3 különböző hulladékmennyiségre az alábbi táblázatban foglaltak becsülhetők:


Beszállított mennyiség:

(t/év)

20.000

40.000

80.000

Jellemző hulladéklerakó méret:

(ha)

2

4

8

Gázmotor teljesítmény:

(kW)

75

175

500

Gázmotor üzemóra:

(h/év)

7.800

7.800

7.800

Termelt villamos energia:

(kWh/év)

585.000

1.365.000

3.900.000


A fentebbi táblázat számai alapján az alábbi grafikon a statikus megtérülési idő várható alakulását mutatja a villamos energiáért kapható fajlagos ár függvényében, a 3 vizsgált teljesítmény esetében. A grafikon alapján a befektető, ismerve a villamos energiáért kapható árat, eldöntheti, hogy a tervezett beruházás az elvárásainak megfelel, vagy sem.
/ Forrás: enfo.agt.bme.hu /

A Multimax 99 Kft. specialitása a depónia gáz-ártalmatlanító és hasznosító beruházások kivitelezése. Így a depónia gázkutak fúrása is. Gépi földmunka, földmunkavégzés, közműépítés, csatornázás, útépítés, vízvezeték-építés, szennyvízvezeték építés, közművezeték építés, földmunka, gázvezeték építés, földmunkák, hulladéklerakók kialakítása, mindenféle gépi földmunka végzése, vízvezeték építés, csatorna építés, földmunka-végzés, építőipari kivitelezés, gázvezeték, közmű, vízvezetéképítés, gázvezetékek, gépi földmunkák, gépesített földmunka, hulladéklerakó építés, depóniagáz, depónia-gáz, depónia hasznosítás, gázhasznosítás, depónia mentesítés, depónia kút fúrása, metángáz mentesítés, árokásás, közművezeték, hulladéktározó, hulladéklerakó kialakítása, gázmentesítés,közművek, depónia ártalmatlanítás,tóépítés, tározó építés, tóásás, gázkút fúrás, gázfáklya, technológiai vezeték építése, tóépítés, tavak kialakítása, kútfúrás, közművezetékek építése, tereprendezés, szennyvíz vezeték, szennyvíz-vezeték, szennyvíz elvezetés, földmunka kivitelezés, átfúrás út alatt, csapadékvíz elvezetés,földkábel fektetés, kelet-Magyarországon, országosan, útépítő, a MultiMax 99 Kft.

Kezdőlap | Rólunk | Cégprofil | Szolgáltatásaink | Depónia gáz | Referenciák | Tanúsítványok | Galéria | Kapcsolat | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe